Sąd książęcy


Tenże sąd książęcy natomiast był tworzony przez sędziego oraz podsędków. W jego skład wchodzili również lokalni urzędnicy. Sądy te nie miały wtedy określonych, stałych i ciągle tych samych siedzib. Działały one na zasadzie objazdowej, przejeżdżając przez całe tereny danego dystryktu czyli czegoś podobnego do obecnych powiatów. Jeżeli natomiast mowa stricte o określeniu powiat, to tenże termin pojawił się mniej więcej wiek później i prawdopodobnie etymologicznie nawiązuje on do wieca – od dnia wietnego.

Źródło: