Rys historyczny


Pierwsze instytucje, jakie określać można samorządami administracyjnymi na równi ze współczesnymi powiatami, czyli wydzielonymi odpowiednio okręgami terytorialnymi były powiaty powstałe w drugiej połowie czternastego stulecia. Wtedy miały one ścisły związek z kasztelanami. Mowa była wówczas również o charakterystycznych dystryktach, co wywodziło się od łacińskiego pojęcia. Pod koniec tegoż właśnie wieku pojawił się specyficzny podział pod względem terytorialnym, na podstawie którego mówiono o ustroju sądowo-ziemskim. Nadrzędną wręcz bazą okazała się ziemia, jaka musiała być obszarem składającym się z dwóch bądź trzech powiatów sądowych. W ten sposób mowa o podziale ziemi na dystrykty czyli coś na wzór współczesnych powiatów. Każda z opisywanych tutaj ziem natomiast miała odpowiednio wydelegowany sąd książęcy.

Źródło: