Reforma edukacyjna

Na podstawie reformy administracyjnej z 1999 roku mowa tu o decydowaniu przez wyżej wspomniane organy o następujących kwestiach – edukacja publiczna, w zakresie szkół ponadgimnazjalnych, ochrona zdrowia, środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu, obronność, pomoc społeczna, zachowanie i utrzymanie porządku publicznego oraz ogólnego bezpieczeństwa, troska o drogi powiatowe publiczne a także dbałość o transport na terenie całego powiatu, zajmowanie się działem geodezji oraz gospodarki nieruchomościami.
Ponadto warto wspomnieć też o wydawaniu zezwoleń na podejmowanie pracy zarobkowej przez obcokrajowców. Do tego dochodzi także zwalczanie klęsk żywiołowych a także rejestrowanie pojazdów. Tym samym kompetencje te to także wydawanie praw jazdy jak również i ich odbieranie w jakichś określonych przepisami przewinieniach. Do tego dochodzi także pomoc uboższym rodzinom i troska o rodziny jako instytucje, w tym rodziny zastępcze.

Źródło: