Powiat – czym jest?


Jeżeli chodzi o definicję słowa powiat, to w polskim rozumieniu przepisów administracyjnych jest to nic innego jak stosowna jednostka samorządu terytorialnego, która stanowi jednostkę drugiego stopnia. Ponadto jest to jednostka podziału administracyjnego w naszym kraju, w skład którego wchodzi fragment danego regionu czyli województwa. Warto wiedzieć, że pojęcie powiatu oraz sam fakt istnienia tego typu jednostki funkcjonuje w administracyjnej mapie Polski począwszy od roku 1998, a dokładniej od dnia 5 czerwca, ponieważ wtedy wprowadzona została specjalna ustawa jaka mówi o samorządzie powiatowym. Musimy wiedzieć, że występuje w odniesieniu do powszechnie znanego terminu powiat kilka zastępczych określeń takich jak przykładowo powiat grodzki oraz powiat ziemski.

Źródło: