Organy powiatu


Jeżeli chodzi o to, jak wygląda struktura organów powiatowych, to wydziela się władzę ustawodawcza, wykonawczą oraz organy kontrolne. W zakresie władzy ustawodawczej chodzi o radę powiatu a w kwestii władzy wykonawczej o zarząd powiatu na czele którego zawsze musi stać odpowiednio dobrany starosta. Organy kontrole natomiast tworzone są przez komisje stałe oraz komisje doraźne. Warto wiedzieć też, że tego typu jednostki, jakimi są wyżej wspomniane komisje są kształtowane z członków rady powiatu. Celem tego jest wykonanie władzy wykonawczej. Zarówno starosta, jak także i zarząd powiatu posiadają pewne ściśle określone kompetencje.

Źródło: