Powiat, a miejscowość


Jeżeli chodzi o to, jaka z tychże nazw jest prawidłowa, to wszystkie uchodzą za powszechne i uznawane. Warto wiedzieć również, że w skład powiatu wchodzi parę gmin. Co do miast istniejących na prawie powiatu, trzeba wiedzieć, że w nich są specjalnie powołane organy samorządowe gminne, które mają konkretne zadania do wykonania, obowiązki, przywileje i prawa a przede wszystkim stosowne kompetencje, jakie zostały uwzględnione w ustawodawstwie dla samorządu powiatowego. Musimy pamiętać, że w naszym kraju ogólna liczba powiatów to 312, z czego wyróżnia się też 66 miast na prawach powiatu.

Źródło: